Nieuws

VVE

Al vanaf 2001 (ja echt je leest het goed) ben ik bezig met VVE. Leidsters en leerkrachten samen in één groep, wij waren de eerste lichting van Almere. Ik was direct enthousiast over VVE, ik vond verdieping voor het mooiste werkt ter wereld, leidster op een peuterspeelzaal.
En zoals ik een groot voorstander voor VVE was/ben, waren er ook grote tegenstanders van VVE. Al bijna 20 jaar staan ze tegenover elkaar. Zo jammer dat er geen overleg mogelijk is, want ik denk dat we van elkaar kunnen leren.

VVE ? Ja/ nee.  Ontwikkelingsgericht/Opbrengstgericht? Ja/nee
Wat mij betreft kan dit prima, je eerste opbrengst is al in de periode dat een kind komt wennen. Dan is je eerste opbrengst toch al: “ik ga er voor zorgen dat jij je hier op je gemak gaat voelen, dat we je leren kennen”.  Als VVE-locatie hebben we daar over nagedacht hoe we dat gaan doen, wij vinden de inbreng van je ouders erg belangrijk, want die kennen jouw vanaf dag één dat je geboren werd. Wat ons betreft blijven wij als PM-er en jullie als ouders met elkaar in gesprek, en gaan we zoveel mogelijk samenwerken.

Opbrengstgericht en/of ontwikkelingsgericht. Heel veel pm ‘ers weten het allang. Spel is de motor. Je haalt geen kind uit spel om een activiteit te doen. Kom op Jantje, ik zal jou in dit kwartiertje de kleuren wel eens leren… leg al die mooie auto’s  maar aan de kant. Want ik heb een activiteit voor jou bedacht.  Nou echt zo gaat het dus allang niet meer. Misschien in een historisch verleden. Dus voor de eeuwwisseling is het misschien wel eens zo gegaan. Maar nu toch allang niet meer. Kom op zeg. Dat weet toch elke pm-er!!

VVE werkt met opbrengsten, ik vind dat mooi. Want in mijn ogen is dat werken met een plan, weten dat elk kind uniek is. Weten dat er verschillende leerstijlen/voorkeuren zijn. Het ene kind leert door eerst te kijken (snapkijken) een ander keert leert door te doen/en nog een keer/ en nog een keer. Waar het vooral de eerste jaren om draait, is dat je je als kind competent voelt, dat je dus vaak dezelfde puzzel wil maken, want die kan je al en dat geeft je een competent gevoel. 
Als PM-er observeer je en de pm-er biedt pas een nieuwe uitdaging aan als een kind daar aan toe is.

Ik zoek naar Verbinding want uiteindelijk willen we als professionals voor het jonge kind allemaal  hetzelfde.                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                       Februari 2019

10 jaar JouTAAC

Zie jij het ook? Tien ballonen in de lucht. 10 want Ik ben een beetje jarig, of eerlijk gezegd ik voel me jarig want JouTAAC bestaat tien jaar. huH? Schrijf je dat zo? Zeg je dat zo. TIEN jaar bezig met VVE, TIEN jaar mij passie mijn droom volgen. 

JouTAAC 10 jaar

Die droom ontstond in 2008, ik ga stoppen bij het ROC waar ik op dat moment werkte. De crisis was net begonnen, we waren net verhuisd, stress daarvan, was dat het dat ik de sprong in het diepe durfde te maken? Ik weet het niet meer.

Waarom dat toch die drang, Ik had heel scherp voor ogen “”ik wil onderdeel zijn van de kwaliteitsverbetering van kinderopvang in Nederland””. En alles wat de afgelopen TIEN jaar op mijn pad is gekomen heeft daar mee te maken gehad. 

Als pedagogisch medewerker had ik al VIJFTIEN jaar ervaring op de groep. In die tijd, draaide je de groep samen met een hulpouder. Dat is nu bijna niet meer voor te stellen. Alle vaste vrijwilligers moeten nu een VOG hebben. Enfin ik had toetertijd al veel structuur en rituelen. Nu weet ik dat ik al voor het overgrote deel werkte aan de vier opvoedpoelen van M. Riksen van Walraven. Emotionele ondersteuning bieden, het aanleren van waarden en normen, persoonlijke en sociale ontwikkeling begeleiden. Later mocht ik meedoen aan de eerste VVE pilot van mijn gemeente. 

TIEN jaar bezig zijn met VVE, Piramide Methode, Uk&Puk en de basistraining van VierVVE, OOG voor interactie, audit VVE bij inspectie van Onderwijs. Het jonge Kind is zo belangrijk, vooral de eerste jaren een bijdrage leveren aan de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Zodat het zich Competent voelt. Het Jonge Kind wat zich veilig voelt om zich te ontplooien. Dat is ZO gaaf om te zien, ze maken zulke groeistappen, op alle gebieden. Pedagogisch medewerkers, die hebben het mooiste beroep wat er maar is, ze zouden wat mij betreft wel wat meer waardering mogen ontvangen. Te vaak en Te veel moet er in eigen tijd. Maar daar ga ik het een andere keer wel over hebben. Nu is het FEEST en in de feestjaar ga ik elke maand een blog schrijven, iets wat ik spannend vind. Maar dit jaar ga ik het gewoon doen. 

Ik zoek naar Verbinding want uiteindelijk willen we als professionals voor het jonge kind allemaal  hetzelfde.