10 jaar JouTAAC

Zie jij het ook? Tien ballonen in de lucht. 10 want Ik ben een beetje jarig, of eerlijk gezegd ik voel me jarig want JouTAAC bestaat tien jaar. huH? Schrijf je dat zo? Zeg je dat zo. TIEN jaar bezig met VVE, TIEN jaar mij passie mijn droom volgen. 

JouTAAC 10 jaar

Die droom ontstond in 2008, ik ga stoppen bij het ROC waar ik op dat moment werkte. De crisis was net begonnen, we waren net verhuisd, stress daarvan, was dat het dat ik de sprong in het diepe durfde te maken? Ik weet het niet meer.

Waarom dat toch die drang, Ik had heel scherp voor ogen “”ik wil onderdeel zijn van de kwaliteitsverbetering van kinderopvang in Nederland””. En alles wat de afgelopen TIEN jaar op mijn pad is gekomen heeft daar mee te maken gehad. 

Als pedagogisch medewerker had ik al VIJFTIEN jaar ervaring op de groep. In die tijd, draaide je de groep samen met een hulpouder. Dat is nu bijna niet meer voor te stellen. Alle vaste vrijwilligers moeten nu een VOG hebben. Enfin ik had toetertijd al veel structuur en rituelen. Nu weet ik dat ik al voor het overgrote deel werkte aan de vier opvoedpoelen van M. Riksen van Walraven. Emotionele ondersteuning bieden, het aanleren van waarden en normen, persoonlijke en sociale ontwikkeling begeleiden. Later mocht ik meedoen aan de eerste VVE pilot van mijn gemeente. 

TIEN jaar bezig zijn met VVE, Piramide Methode, Uk&Puk en de basistraining van VierVVE, OOG voor interactie, audit VVE bij inspectie van Onderwijs. Het jonge Kind is zo belangrijk, vooral de eerste jaren een bijdrage leveren aan de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Zodat het zich Competent voelt. Het Jonge Kind wat zich veilig voelt om zich te ontplooien. Dat is ZO gaaf om te zien, ze maken zulke groeistappen, op alle gebieden. Pedagogisch medewerkers, die hebben het mooiste beroep wat er maar is, ze zouden wat mij betreft wel wat meer waardering mogen ontvangen. Te vaak en Te veel moet er in eigen tijd. Maar daar ga ik het een andere keer wel over hebben. Nu is het FEEST en in de feestjaar ga ik elke maand een blog schrijven, iets wat ik spannend vind. Maar dit jaar ga ik het gewoon doen. 

Ik zoek naar Verbinding want uiteindelijk willen we als professionals voor het jonge kind allemaal  hetzelfde.